MY 하얀풍차
  • 예약확인/결제
  • 계좌안내
  • 무이자할부
  • 할인쿠폰
  • 홈쇼핑
  • 카카오톡
  • 이벤트/기획전
맨위로 이동
퀵메뉴닫기
Home > 고객센터 > 공지사항

공지사항

제목 2019년 5월_대한항공 유류할증료 안내 입니다
작성일 2019.04.25 조회수 259
  2019년 5월부 적용되는 대한항공 한국/인도네시아발 유류할증료를 안내 드립니다   
     
     
                          >>   아         래   <<  
      
  1. 2019년 5월 부 한국발 유류할증료 금액 (현행 동일)  
     
     ○ 적용 기간 : 2019.5.1 ~ 5.31 (발권일 기준, LST)   
     
                                                 (편도 및 대권거리 miles 기준, 단위:KRW)  
  구분 ~500  500~ 1,000~ 1,500~ 2,000~ 3,000~ 4,000~ 5,000~ 6,500~ 10,000이상~  
  미만 1,000 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 6,500 10,000미만  
    미만 미만 미만 미만 미만 미만 미만    
  현행 8,400 14,400 16,800 20,400 27,600 30,000 43,200 49,200 61,200 63,600  
  변경 8,400 14,400 16,800 20,400 27,600 30,000 43,200 49,200 61,200 63,600